مجتمع فنی تهران ( نمایندگی سمنان )

یکی از اهداف والای مجتمع فنی تهران - نمایندگی سمنان بکارگیری سرمایه های ارزشمند انسانی در عرصه های مختلف صنعت در سطح استان و حتی ورای آن می باشد . تمامی نفراتی که بتوانند حداقل 95% نمره پایانی هر دوره را کسب نمایند در بانک اطلاعاتی نخبگان مجتمع ثبت شده و بعنوان نفرات ممتاز و خبره به مراکز و نهادهای دولتی و غیر دولتی ، شرکتها ، و موسسات و حتی خود مجتمع فنی تهران جهت کار با دستمزد متناسب و اشتغال پایدار معرفی خواهند شد. به امید موفقیت روزافزون برای تمامی دانشپذیران و نخبگان کشور.