مخاطب گرامی از اینکه با تکمیل فرم پیشنهاد و انتقاد به بهبود عملکرد ما در مجتمع کمک می کنید سپاسگذاریم. لذا خواهشمندیم نسبت به تکمیل فرم دقت نموده و موارد نارضایتی و یا پیشنهاد خود را برای بررسی فوری مدیریت ذکر فرمایید. نکته: به پیشنهاداتی که در هیأت مدیران تصویب گردد ، هدیه ویژه ای از طرف مدیریت مجتمع اهدا خواهد گردید. پیشاپیش از حسن توجه شما کمال قدردانی را داریم.    نام و نام خانوادگی  
    نوع ارتباط با مجتمع  
    تاریخ تولد  
    شماره تلفن  
موارد نارضایتی و یا پیشنهاد: